Kontigent

Det å drive en så stor kirke som Evangeliehuset, og med så mange ulike aktiviteter, koster noen kroner. Det aller meste får vi ved at de som ser på Evangeliehuset som sin kirke, hjelper til med å gi penger.

Vi har også mulighet til å få støtte fra Staten og ulike fond, men da må vi ha en kontingent. For hvert barn det betales kontingent for, så får vi en sum fra disse. Derfor har vi en valgfri kontingent, for de som ønsker å hjelpe oss med å få gjort enda mer for barna i vår kirke og vårt nærmiljø. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe rundt dette.

Folkebadet.no